Cene

Zatvoreni bazen

Tabela sa prikazom cena za građane

Rekreacija - građani Termin Cene u dinarima
Ponedeljak - petak
06:00 - 09:30
150,00
Ponedeljak - nedelja
13:00 - 18:00
200,00
Ponedeljak - petak
22:00 - 24:00
200,00
Subota - nedelja
07:00 - 09:30
150,00
Subota - nedelja
21:00 - 24:00
200,00
Mesečna karta
Svi
2.500,00
Mesečna karta - đaci, penzioneri i studenti
Svi
2.000,00
Mesečna karta - osobe sa invaliditetom
Svi
1.250,00
Godišnja karta
Svi
20.000,00
Godišnja karta - OSI
10.000,00
Izrada propusnice (OSI 100%, čl. porodice)
500,00
Popust za kupovinu preko sindikata
15%

Zatvoreni bazen - klubovi

Tabela sa prikazom cena za klubove

Trening Termin Cene u dinarima
Termin od 06:00 do 08:00 staza 50x2,5
Mesec
5.000,00
Termin od 08:00 do 10:00 staza 50x2,5
Mesec
15.000,00
Termin od 16:00 do 18:00 staza 1mx25m
Mesec
10.000,00
Termin od 18:00 do 22:00 staza 1mx25m (2 sata)
Mesec
20.000,00
Zakup bazena
Dan
100.000,00
Zakup bazena
18:00 - 22:00
80.000,00
Zakup bazena u terminu do 18:00
Sat
10.000,00

Otvoreni bazeni

Tabela sa prikazom cena za građane

Rekreacija - građani Termin Cene u dinarima
Prolaz dnevna ulaznica
10:30 - 18:00
200,00
Popodnevna ulaznica
16:00 - 18:30
100,00
Noćno kupanje
150,00
Mesečna od 10 prolaza
1.800,00
Mesečna od 30 prolaza
3.600,00
Sezonska od 25 prolaza
3.500,00
Sezonska od 50 prolaza
6.000,00
Sezonska od 75 prolaza
8.000,00
Dopuna od 10 prolaza
1.400,00
Dopuna od 20 prolaza
2.800,00
Kartica za dopunu - građani
350,00
Kartica za dopunu - sindikati
100,00
Prolaz OSI
100,00
Povlašćene kategorije (vukovci, OSI 100%)
10 prolaza
350,00